Branscher där Grownu system för arbetsledning passar

Grownu lösningar för tidsspårning och arbetsledning kan användas i en mängd olika branscher, inklusive men inte begränsat till, branscherna som listas nedan.

Pappersflygplan som flyger som en associativ bild av att skicka ett meddelande

Kontakta Grownu säljteam

Kontakta teamet för att börja schemalägga skift och spåra arbetstid nu!

Se om Grownu är rätt för dig med en gratis, fullt fungerande testversion!

Inget kreditkort krävs. Ingen programvara att installera.

STARTA GRATIS TESTPERIOD

Vilka branscher kan dra nytta av arbetsledningystemet som tillhandahålls av Grownu

Grownu arbetsledningsystem passar perfekt för alla branscher som använder timbaserad löneackumulering för sina anställda, oavsett var i världen företaget är baserat. Plattformen är flerspråkig och anpassad efter varje lands specifika behov. Djup integration möjliggör återhämtning av helgdagar för varje land och tillhandahåller detta för varje företagskonto baserat på deras landsinställningar. Grownu arbetsledningsystem ger även möjlighet att automatiskt ställa in den nödvändiga valutan genom att kontrollera vilket land som är inställt på företagskontot. På detta sätt blir Grownu digitala tidsspårningssystem en multinationell plattform som hjälper till att erhålla nödvändig kunskap från en del av världen och dela den med andra konton inom Grownu ekosystem på en annan del av världen.

Varje bransch inom näringslivet är olika, men Grownu arbetsledningsystem är utvecklat i modulära separata delar som kan kopplas samman eller kopplas ifrån som separata funktioner. I ett sådant modulsystem är det lätt att definiera vad som behövs för ett specifikt företag inom en specifik bransch och skapa en perfekt anpassad produkt för användaren genom att kombinera alla möjliga moduler från Grownu arbetsledningsystem. Olika inställningar, roller och moduler gör Grownu till ett digitalt tidsspårnings- och arbetsledningsystem som är anpassningsbart till vilken typ av företag det än är, den viktiga faktorn här är att företaget använder metoden för timbaserad beräkning för sina anställdas löner.

Grownu digitala tidsspårning och arbetsledningsystem hjälper branscher att optimera sin verksamhet

Optimering är idag ett nyckelvärde för att företag ska kunna konkurrera på marknaden och erbjuda de bästa möjliga möjligheterna och verktygen för att uppnå företagsmål för företagets anställda. Grownu arbetsledningsystem hjälper till att planera arbetet digitalt, planera varje minut för team, grupper, undergrupper eller enskilda anställda eller chefer. Användarvänligt tidsspårnings- och arbetsledningsystem hjälper företag att planera och skapa och schemalägga sina dagliga eller veckovisa skift för varje aktiv affärsplats. Inga fler pappersarbeten, digital tidsspårning och tidloggningssystem låter företag se och jämföra sina anställdas arbetstid genom olika Grownu systemmoduler. Kontakta Grownu för att få mer information om vilken optimeringsmodul som kan användas i din bransch och hur ditt företag kan dra nytta av arbetsstyrning och tidsspårningssystemet.