Lösningar för arbetsledningssystem för ditt företag

Grownu tidspårnings- och arbetsledningssystem tillhandahåller ett användarvänligt system för att spåra arbetstid, schemalägga skift och granska registrerad arbetstid av alla anställda och ledning. Väx ditt företag medan Grownu tar hand om din företagsarbetskrafts digitala optimering och hantering. Utforska Grownu lösningar och funktioner nedan.

Skärmbild från Grownu system för arbetsledning av funktionen för tidspårning

Tidspårning

Spåra när dina anställda stämplar in och ut samt när de tar raster. Systemet definierar timtyp för korrekt rapportering och kostnadsberäkning. Inget mer pappersarbete behövs - digitalisera processen för tidspårning med Grownu.

Skärmbild från Grownu system för arbetsledning av loggboksfunktionsmodulen

Loggbok

Grownu erbjuder en avancerad loggbok för att hjälpa dig att registrera, övervaka, granska och redigera registrerad arbetstid för anställda baserat på valda filter. Använd anpassningsbara filter för att visa information om specifika grupperade team, enskilda anställda eller jobbtyper.

Skärmbild från Grownu system för arbetsledning av verifieringsflödet i loggboksfunktionsmodulen

Verifieringsflöde

Verifieringsflödesfunktionen låter chefer godkänna eller pausa registrerad tid i loggboksmodulen, där betalning behöver bearbetas för slutfört arbete och loggboksregistrerade arbetstidsinlägg som behöver ytterligare klargörande innan slutförande. Anställda kan enkelt kontrollera sin logg över arbetad tid och status.

Skärmbild från Grownu system för arbetsledning av schemaläggningsarbetsmodulen

Arbetsschema

Arbetschemamodulen låter företag planera arbetstid under den valda arbets typen för specifika tilldelade anställda eller team under en given tidsperiod. Ställ enkelt in schemalagd arbetstid att vara engångs eller återkommande, och justera schemalagd arbetstid beroende på anställdas tillgänglighet.

Skärmbild från Grownu system för arbetsledning av schemaläggningsmodulen för skift för organisationens anställda

Skiftschemaläggning

Grownu avancerade system för skiftmodellering låter dig förutse efterfrågan på nödvändiga anställda och fylla vakanser för arbets typen. Spåra arbetstid och övervaka skiftbehov och slutförande, se var ytterligare anställda behövs och gör enkelt ändringar för att uppfylla skiftkraven.

Skärmbild från Grownu mobilapplikation för system för arbetsledning

Mobilapplikation

Ett enkelt sätt att spåra tid, direkt vid dina fingertoppar! Grownu mobilapplikation finns tillgänglig för operativsystemen iOS och Android. Låt anställda och chefer enkelt mata in arbetad tid, schemalägga skift och se en översikt över tidigare aktivitet, med möjlighet att filtrera efter vissa perioder. Grownu mobilapplikation gör det enkelt för anställda att spåra arbetad tid.

Skärmbild från Grownu system för arbetsledning av den stationära identifieringskiosken för att stämpla in och ut

Identifieringskiosk

Ta anställdas identifiering till nästa nivå med en anpassningsbar Kiosk. Ställ enkelt in och få åtkomst till kiosker på alla dina platser. Låt dina anställda stämpla in och ut för att registrera arbetstiden genom den stationära identifieringskiosken. En fyrasiffrig pinkod är ett snabbt sätt för anställds identifiering. Grownu lösning för identifieringskiosk kan be om att ta ett foto för anställdas igenkänning vid in- och utstämpling.

Skärmbild från Grownu system för arbetsledning som visar funktionen för anpassade varningar i plattformen

Anpassade Varningar

Få realtidsnotifikationer genom att skapa anpassade varningar för olika händelsetyper såsom ett missat schemalagt skift, missad in- eller utstämpling, daglig övertidsvarning, veckovis övertidsvarning och mer.

Skärmbild från Grownu system för arbetsledning som visar den avancerade rapporteringsfunktionen inuti plattformen

Avancerad Rapportering

Få tillgång till en mängd olika visuella rapporter för att hjälpa dig att säkerställa att arbetet går smidigt och att ditt team stöds. Ställ in filter för att skapa anpassade rapporter som visar och exporterar nyckelinformation som är mest värdefull för ditt företag.

Skärmbild från Grownu system för arbetsledning som visar de anpassade rollerna för användare inom plattformen

Anpassade Roller

Grownu system för arbetsledning tillåter varje företag att skapa sin egen roll och definiera kontrollinställningarna för företagskontot, eller ge tillgång till tillgängliga företagsmoduler för sina tilldelade anställda. Detta ger full möjlighet för obegränsad anpassning, som kan tillämpas på grupper, undergrupper, valda team eller individer.

Skärmbild från Grownu system för arbetsledning som visar exempel på hur avancerade inställningar kan ställas in

Avancerade Inställningar

Mata in företagsinställningar och preferenser för att utnyttja hela potentialen hos Grownu. Modulära Grownu system för arbetsledning har olika anpassningsmöjligheter och baserat på kontoinställningen blir systemet anpassningsbart och attraktivt för arbetskraftsoptimering under små eller stora företag i alla branscher.

För Storföretag

Vi inbjuder storföretag att kontakta vårt försäljningsteam för att diskutera anpassade lösningar som kommer att vara mest fördelaktiga för ert företag. Grownu system för arbetsledning är öppet för olika anpassningar och integrationer för att passa ditt företags behov.

Pappersflygplan som flyger som en associativ bild av att skicka ett meddelande

Kontakta Grownu säljteam

Kontakta teamet för att börja schemalägga skift och spåra arbetstid nu!

Se om Grownu är rätt för dig med en gratis, fullt fungerande testversion!

Inget kreditkort krävs. Ingen programvara att installera.

STARTA GRATIS TESTPERIOD

Fördelarna med att använda Grownu digitala system för arbetstidsregistrering

Spåra enkelt anställdas arbetstid och effektivisera schemaläggningsprocessen. Med det elektroniska systemet för arbetstidsregistrering från Grownu kommer ditt företag att fungera smidigt samtidigt som du undviker pappersarbete och sparar tid och pengar i dina dagliga operationer. Appen är lättanvänd för anställda, chefer, ledning eller administration.

Teamet på Grownu är specialister på tidsspårning och tjänster för arbetsledning. Ditt företags anställda kan använda Grownu app för arbetstidsregistrering för att logga sina timmar. Med detta elektroniska system för arbetstidsregistrering spåras alla anställdas arbetstider noggrant, och en arbets tidslogg skapas automatiskt. Investera i ett system som låter alla dina operationer köras effektivt. Detta moderna tidsspårningssystem kommer att låta dina anställda uppnå maximal produktivitet. Denna lösning kommer att gynna ditt företag på många sätt!

Verifieringsflödet hanterar oväntade kostnader från tidsspårning och system för arbetstidsregistrering

Företag kan spara tid och resurser genom att undvika tråkigt och tidskrävande pappersarbete för sina anställda och chefer. Med ett elektroniskt system för tidsspårning och arbetstidsregistrering loggas alla företagets anställdas arbetstider automatiskt. Detta underlättar både för chefer och anställda, eftersom det inte krävs att någon spenderar sin värdefulla tid på att rapportera eller redigera arbetstider, övertid eller avdrag. Den automatiserade verifieringsflödesfunktionen låter chefen bedöma varje timme som loggats av anställda och bestämma status: det kan vara en godkänd status redo att betalas, en väntande status som väntar på ytterligare granskning eller en avstängd status som visar att denna post inte är godkänd och inte bör betalas. Verifieringsflödet är en mycket fördelaktig funktion för företag att kontrollera sina kostnader och hantera de avgifter som tilldelas varje teams eller enskild anställds lön.

Elektronisk tidsspårning och system för arbetstidsregistrering kan hantera övertid

En stor fördel med det digitala tidsspårnings- och arbetstidsregistreringssystemet som Grownu erbjuder är möjligheten att kontrollera övertidstimmar. Appen hjälper företag att upptäcka och beräkna korrekta dagliga och veckovisa övertidstimmar baserat på de avancerade inställningarna som specificerats för deras verksamhet. Detta innebär att företaget undviker att drabbas av kostsamma och onödiga övertidstimmar som inte förväntas. Händelsemodulen hjälper företag att skapa anpassade händelser som kommer att informera ledningen om övertid och kan stoppa beräkningen av övertid automatiskt vid behov. Med det elektroniska tidsspårnings- och arbetstidsregistreringssystemet behöver inte företaget, chefer och anställda oroa sig för fel i pappersarbetet. Allt görs automatiskt och digitalt. Dessutom kan företaget enkelt ställa in reglerna för övertid för varje anställd.